دبی چیست؟

آبگذری یا دبی مقدار آبی است که از نقطه مشخصی در واحد زمان عبور میکند
این میزان از حاصل ضرب سطح مقطع در سرعت آب به دست می آید

دبی یک رود از سر چشمه تا مصب رود در حال افزایش است و این به دلیل ورود جوی های آب است

بیشترین دبی در جهان مربوط به رود آمازون است با حدود 177150 متر مکعب در ثانیه (در مصب آ ن )
آبگذری یک روز آن ذحیره لازم برای بیش از 10 سال شهری مثل تهران را تامین می کند !!!!!

نوشته شده در تاریخ شنبه 13 مرداد 1386    | توسط: آریا    | طبقه بندی: جغرافیا،     | نظرات()